MVO

MVO in de praktijk

 

Als ontwikkelaar van een nieuwe generatie groene opladers

die onderandere gebruik maakt van de zon als gratise

energieleverancier is het niet meer dan normaal dat we MVO hoog in

het vaandel dragen.

Het was dan ook vanaf het begin onze bewuste keuze om

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te

verankeren in onze bedrijfsstrategie.

 

 

Zo betrekken wij de meeste hoofdcomponenten van de opladers bij Vlaamse leveranciers, assembleren we bij een Vlaams bestukkingsbedrijf en laten we het verpakken over aan een nabijgelegen sociale werkplaats. Door met lokale partners samen te werken kunnen we namelijk onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

 

 

De MVO gedachte gaat echter verder dan het loutere milieu-aspect: we zorgen voor de verankering van de werkgelegenheid in eigen land en ondersteunen tegelijkertijd de achtste Millenium doelstellling, het mondiaal samenwerken rond ontwikkeling.

We zijn er namelijk van overtuigd dat de Scarabees Chargers een belangrijke bijdrage leveren tot de verspreiding van mobiele telefonie door het mogelijk te maken deze waar en wanneer ook op te laden, onafhankelijk van het electriciteitsnet. Dit is vooral van belang voor de ontwikkeling in armere landen. Online communicatie zorgt nu eenmaal voor een eenvoudigere aansluiting bij de wereldeconomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarabees wil een voorbeeld zijn van duurzame productinnovatie in samenwerking met lokale Vlaamse partners (stakeholders zijn o.a. PMV, Belfius, jonge Vlaamse designers en ingenieurs) en streeft naar een uitgebalanceerde verhouding tussen PEOPLE, PLANET en PROFIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarabees bvba Corda Campus, Corda 1 Kempische Steenweg 311/1.02 B-3500 Hasselt.

2015 © Scarabees bvba